Reiki

Reiki – een andere naam voor Universele Levenskracht

 reiki_symbool

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

Mikao Usui gaf de Japanse naam aan universele levensenergie. Niet om iets nieuws te creëren, maar om uitdrukking te geven aan de vorm waarin hij deze universele levensenergie aan de wereld wilde presenteren. Ook hij kende de andere aloude en cultuurbepaalde omschrijvingen van deze energie: zoals bv. Ki, Chi, Prana, Kundalini, Yin/Yang, Life Force. De toepassing van universele energie van Mikao Usui vind je terug in de vorm the Usui System of Reiki Healing, een heelmethode die je kunt herkennen door de vormen waarin het wordt toegepast: handoplegging, afstandsbehandelingen met gebruikmaking van symbolen, inwijdingen in de verschillende graden (1e, 2e en de Master graad). Wat Reiki of de universele levensenergie is, valt niet of nauwelijks te verklaren. Bovenstaande vrije vertaling van de Tao geeft een beeld van hoe beeldloos het eigenlijk is en alle interpretaties zijn precies dat wat ze zijn: een poging een omschrijving te geven van iets wat niet te omschrijven is. Elk geschetst beeld, elke visie, inzicht van wie dan ook is net zo waardevol als een ander. Zeer persoonlijk, wel of niet gebaseerd op een godsbeeld, gestoeld op ervaringen. Pogingen om op wetenschappelijke manier Reiki te verklaren blijven pogingen. Veel energievormen zijn onzichtbaar, onvoelbaar, b.v. grote delen van het lichtspectrum en geluid boven en onder een bepaalde trillingsfrequentie. Reiki valt niet onder deze vormen, hoewel het er wel vaak mee vergeleken wordt. Een Reikibehandeling geeft een lekker gevoel, alsof je zit te genieten van de zon, een lekker briesje, de samengebalde energie van golven, bergen en vele andere natuurverschijnselen die indruk op ons maken.

De een ziet de energie (kleuren), voelt de energie (warmte/trillingen), de ander merkt daar niets van. De een heeft bewijs nodig, de ander heeft vertrouwen.

Wat gebeurt er tijdens een Reikibehandeling?

Bij een Reikibehandeling kom je, aangekleed, te liggen op een behandeltafel.
Tijdens de behandeling komen de handen, in verschillende posities, neer op het lichaam. De handen zijn als het ware de “doorgeefluikjes” van de energie. Dit doorgeven kan voelbaar worden door bv warmte en/of tintelingen. Ook als je niets voelt, Reiki werkt altijd. Een Reikibehandeling duurt ongeveer een uur maar de energie kan nog veel langer doorwerken. Het is dan ook raadzaam om de uren/ dagen na een behandeling veel water te drinken om zo je lichaam te helpen zich te ontdoen van vrijgekomen afvalstoffen. Soms kan het zijn dat een klacht kortstondig verergert om vervolgens te veranderen of te verdwijnen.

Reiki kan helpen bij veel klachten:

Lichamelijke klachten:

 • Hoofdpijn, buikpijn, kniepijn,
 • RSI enz.
 • Migraine
 • Eczeem
 • Reuma
 • Stress gerelateerde klachten
 • Allergieën
 • Griep, verkoudheid enz.
 • Pijn door verwondingen
 • Rugklachten
 • Lusteloosheid, vermoeidheid,

Geestelijke klachten

 • Verlegenheid,
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Faalangst
 • ADHD, druk gedrag,
 • Ongeconcentreerdheid
 • Teruggetrokken gedrag
 • Ongelukkig voelen, moeite hebben te
 • Leven in deze wereld
 • Vast zitten in emoties, meegesleept worden door emoties
 • Stress, overspannen zijn
 • Woede, onverdraagzaamheid, irritaties

Kosten:

Bij Leefstijlcentrum FitXpress € 35,00
Op afstand: 1x € 25,00
Op afstand: 5x € 100,00

Bij het op afstand geven van Reiki bepaalt u wanneer wij deze aan u geven. Het is ook mogelijk om deze behandeling midden in de nacht te krijgen.